Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelse, kommittéer och utskott.

Valberedningen består av:

Tomas Råvik
Patrik Bäckbom
Björn von Post
Helene Pålsson
Ann Stensman

Har du förslag till valberedningen så maila dom gärna på: valberedningen@rya.nu