Banutskottet är styrelsens organ för handläggning av banfrågor. Den direkta arbetsledningen till banpersonalen utövas genom Banchefen. Banutskottet bistår Banchefen i planeringen av de långtidsplaner som styrelsen och årsmötet har beslutat. De projekt som arbetats fram enligt Masterplan blir ett styrande dokument för Banutskottet.

Riktlinjer

  • Rya skall upplevas som en klassisk golfbana.
  • Den kustnära upplevelsen med vida utsikter skall förstärkas.
  • Banan skall göras ännu roligare att spela för alla (målgrupp officiellt handicap).
  • Långsiktigt planera banan och skötselplanen så att den blir bättre ur säkerhet och miljösynpunkt.

Masterplan

Ryas Masterplan är framtagen av banarkitekt Johan Benestam i samråd med bankommittén. Masterplanen beskriver vilka banprojekt vi planerar att göra fram till vi fyller 90 år (2024).

Konceptuell-Masterplan-Rya-Golfklubb-A3-20171114

Rya-Golfklubb-DEL-1-MASTERPLAN-GENOMGÅNG-ÅRSMÖTE-2017-20171113

Rya-Golfklubb-DEL-2-MASTERPLAN-GENOMGÅNG-ÅRSMÖTE-2017-20171113

Rya-Golfklubb-DEL-3-MASTERPLAN-GENOMGÅNG-ÅRSMÖTE-2017-20171113

Rya-Golfklubb-DEL-4-MASTERPLAN-GENOMGÅNG-ÅRSMÖTE-2017-20171113

Rya-Golfklubb-DEL-5-MASTERPLAN-GENOMGÅNG-ÅRSMÖTE-2017-20171113