Styrelsen i Rya Golfklubb

Bo Matson (ordf)
bo.matson@mazars.se

Rikard Jevinger
rikard@pyramid.se

Sven-Erik Lidén
s.e.liden@telia.com

Anders Williamsson
anders.f.williamsson@telia.com