Kommittéer

Rya har massor med engagerade medlemmar, som genom sitt arbete i någon av våra kommittéer bidrar till att vi har en trivsam och väl fungerande klubb. Inte minst är gemenskapen en uppskattad ingrediens i det ideella arbetet.
Om du är intresserad av att vara med i någon kommitté kontaktar du receptionen, vår klubbchef eller ordföranden i den kommitté du är intresserad av att bidra till.

Junior och Elit-kommittén

Juniorkommittén ansvarar för all juniorverksamhet på klubben.

Läs mer
Tävlingskommittén

Tävlingskommittén ansvarar för planering och genomförande av Ryas klubbtävlingar.

Läs mer
Banutskott

Banutskottet är styrelsens organ för handläggning av banfrågor.

Läs mer
Damkommittén

Damkommittén anordnar olika typer av tävlingar och aktiviteter för damer.

Läs mer
Herrkommittén

Herrkommittén ansvarar för klubbens olika herrlag i Skåneserien, för Onsdagsgolfen på klubben samt tävlingarna ”Rya Tegelugn” och ”Ryaslaget”.

Läs mer
Hickorykommittén

Hickorykommittén har hand om vårt traditionsbundna spel på klubben.

Läs mer
Fastighetsutskott

Fastighetsutskottet är styrelsens organ för handläggning av fastighetsfrågor.

Läs mer
Valberedning

Valberedningens uppgift är att föreslå kandidater till styrelse, kommittéer och utskott.

Läs mer