Hål 11

Baninformation
Banans längsta hål med ett utmanande utslag.
Översikt
11
  • Par: 5
  • Index: 6
  • 43: 360
  • 53: 440
  • 48: 400
  • 59: 486
  • 56: 464