Lokala regler hos Rya golfklubb

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

Out of bounds (Regel 18.2)

– Parkeringsområdet vid hål 4, 16 och 18.
– Vid spel av hål 8 på vänster sida definierat av vita pinnar är out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 8. På alla andra hål är de oflyttbara
tillverkade föremål
– Staketen till höger om hål 2 samt på hål 8 mot Öresund och bakom greenen mot Rydebäck definierar banans gräns

Pliktområden (Regel 17)

Om en boll är i pliktområdet framför tee på hål 8 eller framför tee 56 på hål 10, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt:

– Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller
– som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen på hål 8 till höger om Tee 48 och på hål 10 framför Tee 48. Droppzonen är ett lättnadsområde
enligt Regel 14.3.

Green (Regel 13)

Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
– spelaren, klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
– ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som
– lätt kan tas bort)
– räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Onormala väderförhållanden (Regel16) och organiska föremål

– Mark under arbete (MUA)
– Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
– Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

– Oflyttbara tillverkade föremål
– Träd med stödpinne.
– Stödpinnar till staket på hål 8

– Organiska föremål
Bunkerunderlag och bunkerkanter av konstgjort material som är i sin avsedda placering.

– Pluggad Boll
Regel 16.3 har ändrats på följande sätt:
Lättnad utan plikt är inte tillåten när en boll är pluggad i travade grästorvsväggar ovanför bunkrar.

Plikt för brott mot lokala regler (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Matchspel – förlorat hål; Slagspel – två slag.