Lokala regler – Rya Golfklubb

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling:

LOKALA REGLER FÖR RYA GOLFKLUBB 2024

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel och Tävlingshandboken kapitel 1, handicapreglerna och amatörreglerna samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor.

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på klubbens officiella anslagstavla/vid 1:a tee och på hemsidan  (https://rya.nu/banan/lokala-regler/). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se R&A app Regler för golfspel, Committee Procedures Kap 8 eller Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

 

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 

 

1. OUT OF BOUNDS (Regel 18.2)

 1. Parkeringsområdet vid hål 4, 16 och 18.
 2. Vid spel av hål 8 på vänster sida definierat av vita pinnar är out of bounds.

Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 8. På alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 1. Staketen till höger om hål 2 samt på hål 8 mot Öresund och bakom greenen mot

    Rydebäck, definierar banans gräns.

 

2. PLIKTOMRÅDEN (Regel 17)

Om en boll är i pliktområdet framför tee på hål 8 eller framför tee 56 på hål 10, inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt

 • Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller 
 • som ett extra alternativ droppa den ursprungliga bollen eller en annan boll i droppzonen på hål 8 till höger om tee 48 och på hål 10 framför tee 48. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.

 

 

 

3.ONORMALA BANFÖRHÅLLANDEN (Regel16)

1. Mark under arbete (MUA)

 1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som MUA.
 2. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.

 

 1. Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Träd med stödpinne.
 3. Stödpinnar till staket på hål 8.
 4. Lättnad för störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål (t ex ett sprinklerlock) nära green får tas enligt Regel 16.1. Därutöver får spelaren även ta lättnad för boll på spelfältet när sådana oflyttbara tillverkade föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från green och inom två klubblängder från bollen. (Se Modell Lokal Regel F-5.1.)

 

 

 

3. Pluggad Boll

Regel 16.3 har ändrats på följande sätt:

Lättnad utan plikt är inte tillåten när en boll är pluggad i travade grästorvsväggar ovanför bunkrar. 

 1. Integrerade föremål
 2. Bunkerunderlag av konstgjort material som är i sin avsedda placering.
 3. Konstgjorda väggar i direkt anslutning till bunkerkanter. Dessa är en del av spelfältet.
 4. Stenmuren bakom green på hål 9. Lösa delar av dessa får inte avlägsnas.

 

 1. SCOREKORTSANSVAR
 2. Regel 3.3b(2) har modifierats på detta sätt:

Om en spelare lämnar in ett scorekort utan att hålresultaten har intygats antingen av spelaren, markören eller båda, får spelaren den allmänna plikten (två slag).

Plikten läggs på det sista hålet av spelarens rond.